Apertura da XXVIII SGF: Filosofía e mentira

Carlos Calviño, coordinador da Aula Castelao de Filosofía, presentou a XXVIII SGF, Filosofía e mentira:

A verdade é máis nefasta que a ignorancia, posto que inutiliza as forzas propias da ilustración e do coñecemento. Abrimos con Nietzsche, e na súa xenealoxía conceptual deterase Miguel Morey. Amosaremos, de seguido, a nosa preocupación sobre a mentira nos medios de comunicación, mentira que funciona como un bálsamo ou como unha ilusión, e non escatima recursos para lexitimar o engano. A prensa, a radio, a publicidade, a televisión e o cine invaden o noso espazo público para sumir a nosa racionalidade nun perigoso sono. A información releva a veracidade polo espectáculo: pan e circo para as masas acríticas incapaces de contrastar o contido duns falaces titulares, sempre ao servizo do poder, dun dono aglutinador de medios, dun adormecidor de vontades. A investigación sen prezo, trocou polas efemérides ou pola crónica negra; e a realidade desnaturalízase a sabendas de que o lector, en moitas ocasións, confía cegamente no medio afín; cre porque non atopa tempo nin forzas para desconfiar, xa non do xornalista, senón de liña editorial, disque enfrontada a unha segunda liña, supostamente alternativa ou rival, desgraciadamente non moi lonxe dos obxectivos a perseguir en aras a un interese común: a compracencia e a submisión.

A publicidade, sen embargo, móstrase coma un xogo, unha verdade a medias ou unha completa farsa, nun rol aceptado polas dúas partes. O problema xurde cando esquecemos a podredumbre dunha mensaxe perigosa, un engano cruel, unha sibilina maneira de gañar a nosa atención e confianza mediante cores, música, e palabras fermosas, cal envoltorio impregnado de perfume, ocultando a usura parapetada tras mans cobizosas, mans que golpean o planeta sen defensa, grazas a imaxe de cativos brincando sobre ceos e paisaxes retocadas pola imaxinería tecnolóxica: edéns xa perdidos, irrecuperables. Eses anuncios martirízannos coas súas mentiras engalanadas de preocupación pola pobreza o cambio climático, as persoas…

E qué dicir da televisión e do cine, qué dicir que xa non saibades? A pasividade percorre os nosos músculos adoutrinando aos nosos fillos, terxiversando a nosa mente, obrigándonos a comportarnos como supporters ou personaxes dos programas do corazón. Insultos, desagravios, mal gusto, falta de intelixencia e sensatez, mentres eses pequenos homes e mulleres simbolizan os sonos dos máis novos, os modelos onde reflectirse, a tristura dunha madurez e futuro que esvaece diante da nosa lánguida e neutra mirada… Eles representan, cal actores, a medianía dunha sociedade que merece máis; prostitúen os principios e valores que non debemos perder, pero o capital sempre gaña, ou iso parece…

Os xornalistas Gustavo Luca de tena e Pascual Serrano cos seus relatorios enfocarán os ardides e miserias das medias verdades: desilusións dun gran circo que, por desgraza, xa fai tempo perdeu a súa maxia.

Hanna Arendt sostiña que a política era o lugar privilexiado para a mentira. Quizás por iso un estandarte da dereita, non fai motos anos aquí en Galicia, gritaba a viva voce: “Deixade a Política aos políticos”. Deste xeito os cidadáns son invitados a abandoarse na molicie da vida regalada e o resultado non pode ser máis nefasto. Aristóteles afirmaba que o ser humano é político por natureza. Non existen termos medios. A cidadanía e a política refírense, con termos diverxentes, aos mesmos referentes: nós. Polo tanto somos responsables do noso estado e tamén das súas institucións así como de quén nos goberna. Ese é o noso poder. Cando abandonamos esa inclinación, esa achega cultural, todo se corrompe pois moitos aprovéitanse do bostezo contaxioso entre homes e mulleres durmidas. Deste xeito xorden tétricos personaxes como o militarista e neoliberal: Milton Friedman, -premio nobel de economía, por certo,- para disuadir a cabezas “pensantes” como Thatcher, Reagan ou Bush, e incitalos a xerar crises e guerras -lede, por favor, a Naomi Klein- condenándonos a un maquiavélico estado de shock para divertimento e negocio das clases opulentas.
Mentres tanto, os traballadores regocixados nas comodidades dunha suposta clase media non viron, nos últimas anos, aproximarse o perigo letal e sen identidade chamado “os mercados”. Todos os avances en materia social e laboral corren o risco de minguar e aproximarse as condicións dun século atrás. A mesma sociedade do benestar atópase en apuros, xa que os mercados posúen armas que xa desexaría para si o propio Goebbles: os mass media e a publicidade, que sen reparos e abertamente, empregan a “pedagoxía”, é dicir unha educación dirixida a adoutrinar nenos co malsán propósito de convencernos do noso sino; o noso, e o das próximas xeracións. Que fan mentres os nosos políticos? É difícil dar unha resposta xa que a diverxencia é nimia. Entre a dereita e a esquerda, en occidente, as diferenzas son anecdóticas. Marcan as distancias sobre tenues matices aínda que camiñan da man no que se refire ao sometemento mercantilista.

E xa que falamos de mercados, preguntémonos: por qué está prohibido falar dun modelo económico alternativo? Quizás pola vinculación mendaz entre capitalismo e democracia. Lémbranos Rancière, que democracia significa o poder dos excluídos, dos que non contan, dos “ninguén”, dos que esixen a xustiza social e o interese común en contraposición aos interesados, oligarcas de calquera tempo, pasado ou presente. A democracia esixe cidadáns espertos, previdos contra o adormecemento traidor.
Cuestionémonos, por un instante, a crise. Se os culpables foron os especuladores financeiros, e dicir, os banqueiros e os grandes capitalistas co pábulo dos políticos e organismos ben coñecidos, como o Banco Mundial e o FMI (responsable de evitar crises, por certo) cómo é que eles saen beneficiados, e os traballadores as clases medias e baixas levan, novamente, sobre as súas costas a perda de dereitos e privilexios obtidos con suor e sangue? O gran problema é que o pobo, potencialmente capacitado para rebelarse ante tamaña inxustiza, atópase obnubilado polo circo mediático. E medroso ante a carga da responsabilidade familiar; indefenso, illado, e sen resposta social, acepta -como o gran capital desexa- o seu sino, renunciando á razón e á conciencia, pois sorprendentemente a conspiración ocorre a plena luz. Míntese (aos cidadáns) alí onde, en principio, pódese saber todo-, espetounos Koyré. Quizás deberíamos ter en conta esta última anotación.

Isabel Garó, Xose Luis Barreiro e Celso Sánchez Capdequí asumirán a responsabilidade de desmadexar a fábula da confrontación política, maculada por unha agochada demagoxia.

A tecnoloxía engalanada co seu ouropel irradia un fume hipnótico e cal opiáceo resúltanos imprescindible e desexable en case todas as facetas da nosa existencia. Defendémola porque cremos na súa inocencia, na súa neutralidade, mais non podemos escindir a tecnoloxía da finalidade coa que é xerada. A sociedade tecnolóxica é un sistema de dominación, vinculada ao adormecemento da nosa praxe. Compre preguntarvos: É o benestar social unha comida rápida deglutida diante dunha pantalla 3D, ou un logro social compartido e público? Os nosos dereitos xamais deberían ser escamoteados trala alienación dun consumismo procaz, dunha mensaxe transida pola falsa liberación; un infantil apego ao xoguete obsoleto nun curto período de tempo. O dominio do atomismo, o egoísmo da sociedade da desconfianza mutua, encláustranos nas nosas vivendas de 90 metros cadrados, con acceso ao mundo sen saír da nosa cova. Falamos con contestadores e véndennos tocomochos dende afastados cubículos, xente moi mal pagada, homes e mulleres fiscalizados por ventas case imposibles a incómodas e indignantes horas. A tecnoloxía debería instrumentalizarse cara a liberación dunha pesada e esgotadora xornada laboral, mais o seu uso cego constriñe a comunicación e modifica as nosas costumes, obrigándonos a unha dependencia insatisfactoria e empobrecedora.

E aínda non falamos do negocio agochado tralas grandilocuentes palabras, preocupacións envelenadas dende as altas instancias, na procura dunha modernización acelerada, en absoluto racional. Nós somos un exemplo: Segundo as administracións, os docentes sobran, os repetidores só aderezan a ratio de trinta alumnos, os espazos asignados aos departamentos convértense en caixas de mistos, apropiadas para as optativas de humanidades. O que non sobra son cartos para o material máis caro do mercado: ultraportátiles, canons, encerados dixitais, wifi… todo un carrusel tecnolóxico para mellorar a formación dos alumnos, segundo din os políticos de toda cor. Sen embargo, non desvelan o seu interese real. Marcuse, pola contra, advertía que a sociedade tecnolóxica é un sistema de dominación na que os produtos adoutrinan e manipulan, promovendo unha falsa conciencia feliz, inmune a súa falsidade. Estes produtos son accesibles a case tódolos individuos, polo que o adoutrinamento que conlevan deixa de ser publicidade, converténdose así, en modus vivendi.

Eulalia Pérez, Fracesc Llorens, Ramón Gil e Montserrat Boix adentraranse na falacia e na ficción desta alegoría virtual e alienante.

Orwell vaticinaba un futuro de dimensións apocalípticas no concernente a liberdade. Entre as características a ter en conta, nese mundo gobernado polo medo e as prohibicións, atopamos: o empobrecemento interesado da linguaxe, o baleirado conceptual e a reescritura da historia. Non é necesario esgrimir razóns cando os feitos non son analizados co rigor propio dunha perspectiva autónoma e crítica. A autonomía perdémola fai tempo cando lexislamos ate o infinito condutas que deberían rexerse pola cordura, reflexión e compromiso. Chega un momento no que os gobernos regodéanse no paternalismo máis insultante. A critica, pola contra, estámpase sen vergoña en cada un dos documentos que se nos presentan, máis carece de todo valor, xa que se minimiza na lección cotiá. Non esquezamos o desprezo que a sociedade materialista e mercantilista ten por todo aquilo que non cae baixo a fórmula da mercadoría. Aborrece a verdadeira crítica, pois podería transformarse nunha ferramenta extremadamente perigosa para cos seus intereses. Quizás, por iso, os políticos xogan co noso sistema educativo, modificándoo cada catro anos e somerxéndoo na voluptuosidade dos informes, onde unha palabrería farragosa bota unha man á hora de eliminar esa arma punzante, que faría de nós individuos autosuficientes e capaces de esixir responsabilidades a todos eses titores paternalistas da nosa perpetua infancia.

O empobrecemento da linguaxe palpámola cada día na escola. Os rapaces odian os libros e o consumismo tecnolóxico non invita ao repouso e o pracer da lectura: arte da imaxinación, e da intelixibilidade informativa e formativa, por antonomasia. Á par, camiña o baleirado dos nosos conceptos fundamentais. Nocións como democracia ou liberdade, na boca dos nosos políticos, convértense en sons sen sentido, sentido que só adquiren no contexto da propaganda ou da publicidade máis soez. E que dicir da fraternidade, trocada vilmente en seguridade, medo… Terror xerado interesadamente en aras a perder o que realmente importa: a liberdade. Os silencios, a censura e as prohibicións tomámolos como algo lóxico xa que deste xeito a nosa tranquilidade é maior, non? Mais a seguridade, ven a significar -nin máis nin menos- espazo libre para os exércitos e as armas, para a guerra bendicida desde os estados demócratas, eliminando terroristas en Palestina, Iraq ou Afganistán; e perseguindo a democracia -dun xeito consensuado, iso si- en países empobrecidos como Libia. Koyré afirmou que só unha actitude crítica do pobo podería liberarnos da propaganda totalitaria. Evidentemente falaba dos fascismos e quizá teríamos que espertar do cándido sono e enfrontarnos as novas maneiras de sometemento popular.
Teresa Oñate, Antía Pérez e Nines Maestro desenredarán algúns fíos, do tecido enmarañado nos sofismas, deste labirinto chamado presente.

O venres contaremos coa presenza de José Carlos Bermejo, Luis Villares e Henrique Costas. A temática elixida obríganos a lanzar unhas cantas preguntas ó aire: Estamos ante o fin dos tempos? A realidade dos feitos é inmutable? Hegel afirmaba que a Filosofía só pode admitir como necesidade absoluta, a meta da Historia, unha finalidade desenvolta cal providencia divina. O Estado é o único que posúe Historia e os seres humanos só representan medios prescindibles, a través dos cales, aprovéitase a razón para se realizar como Estado dominante, unha realización do Espírito Universal.

En boca de moitos a expresión predilecta ven sendo “¡Éche o que hai!”. Tómase coma unha verdade indiscutible da nosa época, un feito incontrovertible, ante a cal, só un tolo podería rebatela. Esta mentira engádese a outra peor: “A ideoloxía esta morta” ou “Todos os políticos son iguais, ningunha idea merece a pena”. Comecemos xa a derribar as mentiras do capitalismo, como a de que todos temos un prezo. ¡Non estamos en venta xa que non somos mercadoría! Esquecemos, quizás, todas as mortes, sacrificios e loitas, das xentes que crían na posibilidade dun cambio na historia. Algún deses heroes son coñecidos, a maioría non teñen nome, mais as achegas acadadas na xustiza e dereitos humanos non poden ser desestimadas sen máis. Marx negou a premisa maior contra Hegel e defendeu a posibilidade do cambio, xa que o ser humano non é un ser pasivo senón activo, e a súa praxe permitiralle proporcionar un xiro xustificado ao temón do tempo. A realidade precisa das contradicións e das revoltas necesarias, e nós transformámonos nos artífices, no loitador máis numeroso das clases antagonistas. É sorprendente observar como, hoxe en día, sempre pertencemos a grupos enfrontados como brancos e negros, homes e mulleres, ateos e relixiosos, occidentais e asiáticos, pero a antítese de clase desapareceu. Todos somos -parece ser- clase media e nesa miscelánea pérdese a diferenza esencial: ricos e traballadores, oligarcas e proletarios.

Isto non é o que hai, senón o que nós permitimos. A toma de conciencia da nosa realidade e das posibilidades de cambio definen a un ser maior de idade, kantianamente falando. E tampouco deixaremos que o estado, as súas institucións, ou os dereitos inalienables sexan abelorios sen valor, para quen os considera simples mercadorías. Debéronse a unha construción conxunta, e polo tanto defenderémolas ante o laissez-fair (deixar facer) do capitalismo obsceno. Outro mundo é posible, e sobre iso Samir Amin terá moito que dicir.

Antes de rematar, non podemos esquecer dous hitos: Hai dúas semanas, o 14 de Abril, conmemoramos una data histórica para este Estado, una data na que moitas Reformas revolucionarias, naquel intre, conlevaron un progreso social até de agora indiscutible. Hoxe, 25 de Abril, levamos no noso peito aqueles cravos honrados polos nosos irmáns lusos, cravos que nos obrigan a continuar loitando contra a interesada sinrazón do poder dominante.

Nestas xornadas, invitámosvos a reflexionar e a debater sobre a mentira, empregando a filosofía como arma eficaz, reclamando así a súa relevante presenza nunha sociedade pobre en análises críticas, conformista, e medrosa ante a voracidade duns mercados lúgubres, cal marea negra. Só a razón pode iluminar as sombras funestas da aparencia. E remato con Nietzsche: Sen dúbida menten coa boca, pero coa face que enseñoran, continúan amosando a verdade. Grazas.

Inscrición XXVIII SGF *Pechada

Inscricións pechadas dende o xoves 21 de abril ás 00:00 horas.

 

>> Listaxe de matriculación

NOVAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

AULA CASTELAO

AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA: TRINTA E SEIS ANOS DE COMPROMISO

Unha acta de 26 de setembro de 1983 recolleu a constitución formal en Pontevedra da Aula Castelao de Filosofía. Esta ten por obxectivos a renovación temática e metodolóxica no campo da Filosofía –prestando especial atención ao profesorado de ensino medio- e a normalización da nosa lingua, principalmente no ensino, co horizonte de pensar os problemas do presente a través da filosofía, na súa dimensión crítica e transformadora. A mediados da terceira década levou a efecto gran cantidade de conferencias e ciclos (Castelao, Marx, Xuventude, Perestroika, Portugal, Engels, Filosofía e Ensino, O Manifesto Comunista, Simone de Beauvoir e O Segundo Sexo, Faustino Cordón: Ciencia e compromiso, Educación e Cidadanía…), tomou parte en diversos congresos, xornadas pedagóxicas, foros…, creou a web www.aulacastelao.com e reuniu nos seus arquivos unha inxente documentación: centos de horas de gravación en casete e filmada, traballos inéditos, dossieres de prensa, fichas bio-bibliográficas, correspondencia, base de datos, etc.

No que atinxe a publicacións, sería prolixo enumerar a gran cantidade de información xerada en xornais, semanarios, revistas, radio, televisión, portais e páxinas web. Múltiples relatorios do noso Congreso anual figuran en revistas e libros de ensaio, ademais de estaren colgadas na rede. Membros da asociación, seguindo os obxectivos dos que se falou na liña anterior, editaron –en equipo ou individualmente- investigacións sobre pensadores galegos e estranxeiros como: Celso Emilio Ferreiro, Bouza Brey, Xoán Vicente Viqueira, Amor Ruibal, Indalecio Armesto, Ricardo Mella, J. P. Sartre, E. Fromm, Garaudy… Así mesmo sobre Feminismos, Literatura Iberoamericana, movementos alternativos… Son merecedores dunha mención especial os libros de texto e outros materiais para o ensino medio nos campos da filosofía, da xeografía e da historia. Entre os ensaios editados figuran:

  • Antón Losada, Teoría e Praxe (Vigo, 1984, 2ª ed. esgotada).
  • O pensamento galego na historia. Aproximación crítica. (Santiago de Compostela, 1992, 2ª ed.).
  • Postmodernidade e Poder (Vigo, 1989).
  • América Latina. Entre a realidade e a utopía (Xerais, Vigo, 1992).
  • Filosofía e Xénero (Xerais, Vigo, 1996).
  • Filosofía e Lingua (Laiovento, Compostela, 1997).
  • Globalización e Cambio de Milenio (Xerais Universitaria, Vigo, 2001).
  • Filosofía e Compromiso (Espiral Maior, A Coruña, 2004).

Mais, sen dúbida, as actuacións de maior relevo veñen sendo as Semanas Galegas de Filosofía, das que van xa trinta edicións. Un grupo de amigos filósofos, profesores do Ensino Medio, iniciaron hai trinta e un anos a andaina do que é hoxe un foro crítico, interdisciplinario e aberto á totalidade de niveis do ensino e mesmo a outros sectores sociais que teñan por meta o exercicio de autocrítica da razón.

A actualidade e a visión holística presidiron a temática e a posición en escena das Semanas e do resto de actuacións, e acudiron como relatores un considerábel número de intelectuais galegos, unha importante lista de filósofos españois afamados e unha boa escolma de pensadores europeos, americanos e, inclusive, asiáticos e africanos. Pontevedra está a ser todos os anos, na semana de Pascua, obrigada cita de galegos e non galegos preocupados por estar ao día, convencidos de que facer filosofía é ser capaces de traducir en ideas os problemas vivos, prementes e preocupantes de cada época. Estudantes universitarios, máis numerosos en cada ocasión, profesorado das diferentes escalas, público non relacionado co ensino, acoden a esta vila e fan boa esa tradición, que non debemos deixar que esmoreza, de ser cidade de fortes inquedanzas culturais.

As Semanas son fermento que leveda a masa de todo un ano laboral, abren vieiros, proporcionan bibliografía actualizada, permiten que se fagan públicas todo tipo de pescudas sobre o tema ou didácticas, facilitan contactos e intercambios, favorecen a xestación de traballos en común, tornan fácil a dirección de teses de licenciatura e teses, etc., etc. Son, sen dubidalo, unha boa ocasión, non só como complemento intelectual, senón para a medra das relacións humanas e da amizade. As trinta e unha edicións até agora celebradas, tiveron os seguintes títulos:

Trinta e seis anos e sempre co apoio constante de todos e todas os que cada ano asisten e participan nas Semanas Galegas de Filosofía, que potencian os debates e reclaman que a Aula Castelao continúe a ser o, a estas alturas, xa máis consolidado foro de pensamento crítico dos que se celebran en Galiza.

Esta realidade foi recoñecida a nivel institucional con diversos premios e distincións, como o Premio Cidade de Pontevedra 2005 na modalidade de persoa xurídica e concedido por unanimidade polos colectivos veciñais, culturais e da comunicación de Pontevedra ademais de todos os grupos municipais, que dedicamos a todas as xentes pontevedresas, o Pedrón de Ouro 2006, ofrecido a todos os galegos comprometidos co noso pobo, no Ano da Memoria no que relembramos a todos aqueles grazas aos que Galiza existe con cara propia, o Pontevedreses do ano 2007, na categoría de cultura ou o Xoán Manuel Pintos do ano 2011, que o facemos extensíbel á tódalas persoas que usan o galego no seu día a día e nas súas diferentes tarefas e traballos. Galardóns que agradecemos e entendemos como un reto máis de continuidade e rigor que agardamos goce do voso apoio, presentándovos a XXXVI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA: FILOSOFÍA E FRONTEIRA.

VÍDEO

XXXI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

 

XXX SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

 

AULA CASTELAO EN YOUTUBE

IMAXES

XXIX SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

XXVIII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

XXVII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

XXVI SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

 

AUDIO

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

kkk

Promoción de actividades

Os dous obxectivos anteriores esixen, por coherencia, o compromiso dos membros da Aula con todo tipo de actos que potencien e desenvolvan os mesmos. A Aula, por tanto, tenta organizar e participar en todo tipo de “ágoras” onde un se renove e se desenvolva, dalgún xeito, a realidade na que nos tocou vivir. Conferencias, seminarios, congresos, semanas … serán medios a potenciar para que a vida “flúa” e non se “encerre”, “aniquilándose” nas aulas, nos centros, nas institucións … Crear, pois, a necesidade de “dudar”, de “superarse”, de “criticar” é finalidade urxente dos “vivos” e non dos “mortos”. Son os vivos os que teñen que “apelar” ós demais para que a morte non se enseñoree do medio que vivimos.

Obxectivos

A orixe anterior levounos a prantexar unha morea de actividades dirixidas todas elas por uns fins moi concretos, e a vez moi xerais, que permitisen a inserción de tódalas persoas que quixesen superar e vivir a problemática anterior e a vez evitase a caída nun activismo sen propósito. Isos fins ou obxetivos xeradores, definidores e reguladores da actividade concrétanse deste xeito:

 

>> Anovación

Nun comezo os membros da Aula éramos só ensinantes que sentíamos, e sentíamos, a necesidade de renovarnos, de pórnos o día no noso traballo. Este traballo, hoxe, non se reduce ó encino, é algo aberto, toda persoa tenta pórse ó día no seo da súa vida e do seu traballo. Permítenos, pois, unha posibilidade grande de incorporar a quen sinta crítica e autocríticamente, é dicir, a quen pense que a verdade é loita, superación, búsqueda e rebúsqueda. Centrámonos noeido educativo a anovación sentímola, e sentímola, nos eidostemáticos (ou contidos específicos de cada materia, e sobre todo nos eidos da visión de “totalidade” sempre esixnte, no senso de ter que tela, e sempre evanescente, no senso de que cada feito novo, cada aportación racha o “universo” que xa críamos definido e definitivo), nos eidos didácticos (ou loita por un mellor modo de achegarnos os outros e de achegar o noso traballo), nos eidos metodolóxicos (é dicir, loita por unha teoría que sistematice e xustifique contidos e presente un material que as técnicas didáticas, sinaladas en segundo lugar, poidan tratar de comunicar e elaborar).

>> Galeguización

É unha vella loita, sobre todo no eido filosófico, pero extensible a outros campos do saber o de conciliar a “particularidade” ca “universalidade”. Non é un obxetivo o sinalar aquí en concreto cal é a posición sa Aula, senón o de dicir que tomamos conciencia e tentaremos de loitar para que todos o fagan. A filosofía, e o saber en xeral, ten de xurdir duna “praxe” e tratar de crear unha “teoría” que sirva para continuar o traballo, acción que, a súa vez, pode, e debe, axudar á modificación da teoría para que sirva para novas aportacións e direccións. Só tendo en conta a realidade concreta e o momento en que se produce a mesma se poderá avanzar e caminar cara unha “universalidade”, sempre limitada, onde todos sexamos, vivamos e entendámolo “ser”.

Orixe

Orixe:

A aula Castelao aparece no curso 1981-1982 por necesidades sociais e personais duna morea de persoas que querían superar, e non anular, as contradiccións nacidas do feito de ter que vivir no seo duna sociedade concreta, a sociedade galega, que ten uns problemas concretos o do feito correlativo de querer entender mellor os problemas anteriores. Diante duna realidade ferinte, como é a anterior, dúas son as saídas, como xa se insinou, pasar delas, é dicir, tomar o camiño do que está de volta, do que fracasou ou non se plantexa os problemas, ou tentar superar, dende a limitación do noso campo a mesma. Nós tomamolo segundo.E certo que temos dúbidas, é certo que lle vemos saídas, saídas que só se poden desbotar tras comprobar a súa inutilidade. A renuncia a loita era para nós, e segue a ser, a vivencia do fracaso, a renuncia a vida e a vivencia do inferno.

CONTACTO

FORMULARIO DE CONTACTO

[contact-form-7 id=”1328″ title=”Formulario de contacto”]

aula@aulacastelao.com
Apdo. Correos 332
36080 Pontevedra (Galiza)
Fax: 986 868 081
 

RELATORAS

Relatoras nas diferentes edicións da Semana Galega de Filosofía

Abellán, José Luis (VIII SGF, 1991)
Achotegui Loizate, Joseba (XXXVI SGF, 2019)
Adán, Carme (XXV SGF, 2008)
Agra Romero, María Xosé (III SGF, 1986; VI SGF, 1989; VII SGF, 1990; VIII SGF, 1991; XII SGF, 1995)
Aguirre, Mariano (VI SGF, 1989)
Alba Rico, Santiago (XXII SGF, 2005)
Albaicín, Joaquín (XXI SGF, 2004)
Alberti, Augusto P (XXII SGF, 2005)
Albiac, Gabriel (III SGF, 1986; VII SGF, 1990)
Allegue Aguete, Pilar (V SGF, 1988)
Alonso Benito, Luis Enrique (IV SGF, 1987)
Alonso de los Ríos, César (VI SGF, 1989)
Alonso Montero, Xosé Alonso (XX SGF, 2003)
Alonso, Andoni (XXXVII SGF, 2021)
Álvarez, Marta (XXIX SGF, 2012)
Álvarez Gómez, Mariano (I SGF, 1984)
Álvarez Lires, María (XII SGF, 1995)
Álvarez Pousa, Luis (XVII SGF, 2000; XXIII SGF, 2006)
Álvarez Solís, Antonio (VI SGF, 1989)
Álvarez Uría, Fernando (XXI SGF, 2004)
Álvarez Yágüez, Jorge (XVII SGF, 2000; XXII SGF, 2005)
Álvarez, Mariano (XXV SGF, 2008)
Amaro, Bráulio (XXIII SGF, 2006)
Amin, Samir (VI SGF, 1989; XXVIII SGF, 2011)
Amorós Puente, Celia (VI SGF, 1989; XIV SGF, 1998; XX SGF, 2003)
Angueira, Anxo (XXIV SGF, 2007)
Antunes, Ricardo (XXXVIII SGF, 2022)
Araquistain “Arakis”, Xabier (XXIV SGF, 2007)
Aretxaga, Begoña (XII SGF, 1995)
Arrojo, Pedro (XXI SGF, 2004)
Arroyo Merino, María (III SGF, 1986)
Ayala, Francisco J. (XXV SGF, 2008)
Azurmendi, José Félix (VI SGF, 1989)
Baamonde, Antón (XXIX SGF, 2012)
Badiou, Alain (XI SGF, 1994)
Balibar, Etienne (IX SGF, 1992)
Baliñas Fernández, Carlos Amable (I SGF, 1984)
Baltar Veloso, Ramón (XVI SGF, 1999)
Barreiro Barreiro, Xosé Luis (III SGF, 1986; V SGF, 1988; XX SGF, 2003; XXXVI SGF, 2019)
Barreiro Fernández, Xosé Ramón (V SGF, 1988; IX SGF, 1992)
Barreiro Rivas, Xosé Luís (XVII SGF, 2000; XXVIII SGF, 2011)
Barreiro Rodríguez, Herminio (XVII SGF, 2000)
Bassi, Leo (XXIV SGF, 2007)
Bastida, Xacobe (XVI SGF, 1999)
Beiras, Xose Manuel (XX SGF, 2003; XXVII SGF, 2010)
Beltrán, José Ricardo (XXV SGF, 2008)
Benedetti, Mario (IX SGF, 1992)
Beramendi, Justo G. (V SGF, 1988)
Bermejo Barrera, Xosé Carlos (V SGF, 1988; XXVIII SGF, 2011)
Bermudo Ávila, José Manuel (I SGF, 1984)
Bertrand, Michèle (X SGF, 1993)
Berzosa, Carlos (XXIX SGF, 2012)
Bidet, Jacques (XXVII SGF, 2010)
Bilbeny García, Norbert (XXIX SGF, 2012)
Birulés, Fina (XXIII SGF, 2006; XXIV SGF, 2007)
Blanco, Carmen (VI SGF, 1989; XII SGF, 1995)
Blanco, Eduardo (XIX SGF, 2002)
Boff, Leonardo (X SGF, 1993)
Boix, Montserrat (XXVIII SGF, 2011)
Boncompain, Antonio B. (XXVII SGF, 2010)
Bonet, María del Mar (XII SGF, 1995; XX SGF, 2003)
Bouza Álvarez, Fermín (IX SGF, 1992; XXIX SGF, 2012)
Brohm, J M (XIX SGF, 2002)
Bueno Martínez, Gustavo (III SGF, 1986; IV SGF, 1987; XV SGF, 1998)
Buxán Bran, Xosé (XXI SGF, 2004)
Cabana, Darío X. (XXIV SGF, 2007)
Cabido, Pepe (XXXVIII SGF, 2022)
Cadaval, Quico (XXIII SGF, 2006)
Caillé, Alain (XIV SGF, 1997)
Cal, Marcos (XXIX SGF, 2012)
Calle Collado, Ángel (XXIX SGF, 2012)
Camps, Victoria (XVII SGF, 2000)
Capella, Juan Ramón (XXI SGF, 2004)
Carbalho Calero, Ricardo (V SGF, 1988)
Carballido Rey, José Carlos (V SGF, 1988)
Carballo Carballo, Francisco (IX SGF, 1992)
Cardeira Varela, Raquel (XXXVIII SGF, 2022)
Carmona Badía, Xan (VIII SGF, 1991; IX SGF, 1992)
Carpintero Arias, Pablo (XXXV SGF, 2018)
Carracedo, Anxo (XXV SGF, 2008)
Caruncho M., Héctor (XXIII SGF, 2006)
Casal, Paula (XXVI SGF, 2009)
Castellanos Rodríguez, Belén (XXXVII SGF, 2021)
Castilla del Pino, Carlos (V SGF, 1988)
Ces, Lupe (XXI SGF, 2004)
Chao Rego, Xosé (V SGF, 1988; X SGF, 1993)
Chao, Ramón (XXI SGF, 2004)
Charriton, Pierre (XVI SGF, 1999)
Chun, Lin (XIV SGF, 1997)
Cohen, Robert S. (XIV SGF, 1997)
Collin, Françoise (XII SGF, 1995)
Conde-Pumpido Tourón, Cándido (XI SGF, 1994)
Copena Rodríguez, Damián (XXXV SGF, 2018)
Corbalán, Juan Antonio (XIX SGF, 2002)
Cordón Bonet, Faustino (IV SGF, 1987)
Cortiñas, María J. (XXVI SGF, 2009)
Corz, De André (XIV SGF, 1997)
Costa, Antón (XXIII SGF, 2006)
Costas González, Xosé-Henrique (XXVIII SGF, 2011)
Cruz Bravo, Alberto (XXXVI SGF, 2019)
Cuesta Bustillo, Josefina (XXXV SGF, 2018)
Currais Porrúa, Xoán (XII SGF, 1995)
Da Silva, José F. (III SGF, 1986)
Dalda Escudero, Juan L. (XXIV SGF, 2007)
De Bonafini, Hebe (XXV SGF, 2008)
De Castro, Enrique (XXIII SGF, 2006)
De Coo, Alberto (XXII SGF, 2005)
De Francisco, Andrés (XXVII SGF, 2010)
De Gabriel, Narciso (XXVI SGF, 2009)
De Prado, David (II SGF, 1985)
De Sousa Santos, Boaventura (XXXVI SGF, 2019)
De Toro, Suso (XXI SGF, 2004)
Del Buey, Frank (XXIII SGF, 2006)
Del Río, Coral (XXVII SGF, 2010)
Deléage, Jean Paul (VII SGF, 1990)
Delgado Cabeza, Manuel (XVI SGF, 1999)
Delgado, Manuel (XXVI SGF, 2009)
Demenchónok, Eduardo (IX SGF, 1992)
Descamps, Christian (VI SGF, 1989)
Díaz Pardo, Isaac (XIV SGF, 1997)
Díaz, Andrés (XIX SGF, 2002)
Diaz-Fierro Viqueira, Francisco (XXII SGF, 2005)
Díez Rodríguez, Ángeles (XXXVI SGF, 2019)
Dieterich, Heinz (XXIV SGF, 2007)
Dobarro, Xosé María (V SGF, 1988)
Docampo, Domingo (XX SGF, 2003)
Domínguez Andrés (XIX SGF, 2002)
Domínguez, Guillermo (II SGF, 1985)
Duque, Félix (XXV SGF, 2008)
Dussel Ambrosini, Enrique (VIII SGF, 1991; IX SGF, 1992; X SGF, 1993)
Echevarría, Javier (XV SGF, 1998)
Eiré, Alfonso (XIX SGF, 2002)
El Hachmi, Najat (XXXVIII SGF, 2022)
Enes, José (V SGF, 1988)
Escohotado, Antonio (XV SGF, 1998)
Espada Recarey, Luis (VII SGF, 1990)
Etxezarreta, Miren (VI SGF, 1989)
Fabião Ginja, Aurelio (XXXV SGF, 2018)
Fajardo Pérez, Montse (XXXVIII SGF, 2022)
Falcón, Lidia (XII SGF, 1995)
Fayé, Cheikh (XXXVI SGF, 2019)
Federici, Silvia (XXXV SGF, 2018)
Fernández Álvarez, Antón (V SGF, 1988)
Fernández Buey, Francisco (III SGF, 1986; XXII SGF, 2005)
Fernández Díaz, Osvaldo (VIII SGF, 1991)
Fernández Enguita, Mariano (XVII SGF, 2000)
Fernández Leiceaga, Joaquín (XVI SGF, 1999)
Fernández Liria, Carlos (XXVI SGF, 2009; XXXVIII SGF 2022)
Fernández Piñeiro, Teresa (XII SGF, 1995)
Fernández Suárez, Belén (XXXV SGF, 2018)
Ferreira, Virginia (XII SGF, 1995; XIV SGF, 1997)
Flunser Pimentel, Irene (XXXV SGF, 2018)
Forcano, Benjamín (X SGF, 1993)
Forest, Eva (XVI SGF, 1999)
Fornet-Betencourt, Raúl (IX SGF, 1992; X SGF, 1993; XX SGF, 2003)
Fraga Costa, Sabela (XXXVII SGF, 2021)
Freire, María (XVII SGF, 2000)
Fuentes, Marta (VIII SGF, 1991)
Gabilondo, Ángel (XXIV SGF, 2007)
Galcerán, Montserrat (XXVI SGF, 2009)
Galeano, Eduardo (X SGF, 1993; XX SGF, 2003)
Garaudy, Roger (V SGF, 1988; VII SGF, 1990)
García Calvo, Agustín (III SGF, 1986)
García Fernandes, Domingos A. (XXVI SGF, 2009)
García Fernández, Olga (XXXVIII SGF, 2022)
García Gual, Carlos (XXVI SGF, 2009)
García Negro, Carme (XV SGF, 1998)
García Negro, Pilar (XII SGF, 1995)
García Olivo, Pedro (XXVI SGF, 2009)
García, Rui (XIX SGF, 2002)
García-Santesmases, Antonio (XXIX SGF, 2012)
Garo, Isabelle (XXVIII SGF, 2011)
Garrido Jiménez, Manuel (IV SGF, 1987)
Garvayo Martínez, Emilio (IV SGF, 1987)
Gil de San Vicente, I. (XXIII SGF, 2006)
Gil Sánchez, Ramón L. (XXVIII SGF, 2011)
Godinho, Paula (XXXVI SGF, 2019)
Goikoetxea Mentxaka, Jule (XXXVIII SGF, 2022)
Gómez Pin, Víctor (XV SGF, 1998)
Gomis, Iolanda (XXXVII SGF, 2021)
Gondar Portasany, Marcial (VII SGF, 1990; X SGF, 1993; XII SGF, 1995; XXVI SGF, 2009)
González F., Emilio (XXIII SGF, 2006)
González Fernández, Martín (V SGF, 1988)
González, Emilio (XV SGF, 1998)
González, Helena (XXIV SGF, 2007)
Graña, Bernardino (XI SGF, 1994)
Gunder Frank, André (VIII SGF, 1991)
Guntín, Xulia (XXV SGF, 2008)
Gurriarán, Ricardo (XIX SGF, 2002)
Hamudi Bayun, Buchraya (XXXVI SGF, 2019)
Harnecker, Marta (VIII SGF, 1991; XXVI SGF, 2009)
Hernández Martín, Mª Jesús (XXIII SGF, 2006)
Herrera Lima, María (XII SGF, 1995)
Herrero, Nieves (VI SGF, 1989)
Hidalgo Tuñón, Alberto (III SGF 1986; IV SGF, 1987)
Holloway, John (XXXVI SGF, 2019)
Horta Álvarez, Óscar (XXXVIII SGF, 2022)
Iglesias, Xesús M. (XXIII SGF, 2006)
Izquierdo, Lucila (XXII SGF, 2005)
Jakobsson, Pye (XXVII SGF, 2010)
Jerez Mir, Rafael (III SGF, 1986; XVII SGF, 2000; XXVI SGF, 2009)
Jiménez C., Cipriano (XXIII SGF, 2006)
Jiménez Gómez, Santiago (V SGF, 1988)
Juliano, Dolores (XVI SGF, 1999)
Klaus, Heinemann (XIX SGF, 2002)
Kleck, Veronique (XIV SGF, 1997)
Kuznesov, Alexandre (V SGF, 1988)
Labica, Georges (VII SGF, 1990; X SGF, 1993; XXI SGF, 2004)
Lafuente, Antonio (XXXVII SGF, 2021)
Larrañaga, Carmen (VI SGF, 1989)
Ledo Andión, Margarita (XI SGF, 1994)
Lerena Alesón, Carlos (IV SGF, 1987)
Letamendia, Francisco (IX SGF, 1992)
Lledó, Emilio (XVII SGF, 2000)
Llorens i Cerdá, Francesc (XXVIII SGF, 2011)
Lois González, Rubén (XI SGF, 1994)
Longás U., Fernando (XXIII SGF, 2006)
López Carreira, Anselmo (V SGF, 1988)
López Ganet, Tiffany (XXXVIII SGF, 2022)
López Garrido, Claudio (IX SGF, 1992)
López Iglesias, Edelmiro (XVI SGF, 1999)
López Petit, Santiago (XXXVII SGF, 2021)
López Suevos, Ramón (II SGF, 1985; VII SGF, 1990; IX SGF, 1992)
López Veiga, Enrique C. (XIV SGF, 1997)
López, Eva (XXVI SGF, 2009)
Lores, Marta (II SGF, 1985)
Lorita mena, José (XXI SGF, 2004)
Louçã, Francisco (VIII SGF, 1991; XXIX SGF, 2012)
Lourenço de Faria, Eduardo (VI SGF, 1989)
Löwy, Michel (VIII SGF, 1991; IX SGF, 1992; XVI SGF, 1999; XXVII SGF, 2010)
Loza García, Isabel (XXII SGF, 2005)
Luca de Tena, Gustavo (X SGF, 1993; XV SGF, 1998; XXVIII SGF, 2011)
Macías Vázquez, Felipe (VII SGF, 1990)
Madureira Pinto, J. F. (II SGF, 1985)
Maestro Martín, Ángeles (XXVIII SGF, 2011)
Maiz Suárez, Ramón (IV SGF, 1987; IX SGF, 1992)
Maiz Vázquez, Bernardo (V SGF, 1988; XXVII SGF, 2010)
Mansilla Vázquez, Pedro (XIV SGF, 1997)
Manteiga, X. (II SGF, 1985)
Manuel María (XI SGF, 1994)
Marco, Aurora (XII SGF, 1995)
Marín Escudero, Juan L. (V SGF, 1988)
Marina, José Antonio (XVII SGF, 2000)
Martín Muñoz, Gema (XVI SGF, 1999)
Martín Palmero, Federico G. (XXVII SGF, 2010)
Martínez Alier, Joan (VII SGF, 1990; XI SGF, 1994)
Martínez, Francisco José (XXXV SGF, 2018)
Martínez Lois, Andrés (V SGF, 1988)
Martínez Montávez, Pedro (X SGF, 1993)
Martínez Suárez, Xose Lois (XIX SGF, 2002)
Martínez Veiga, Ubaldo (XXVII SGF, 2010)
Martínez, Emilio (XXI SGF, 2004)
Martínez, Osvaldo (XVII SGF, 2000)
Martul, Luis (VIII SGF, 1991)
Mata, Marta (XXIII SGF, 2006)
Mate, Reyes (X SGF, 1993)
Mato, Iolanda (XXXVII SGF, 2021)
Mato, Salustiano (XXII SGF, 2005)
Meilán Gil, Xosé Luís (IX SGF, 1992)
Melo, José (III SGF, 1986)
Méndez Ferrín, Xosé Luís (III SGF, 1986; IV SGF, 1987; XI SGF, 1994; XVI SGF, 1999; XX SGF, 2003; XXIX SGF, 2012)
Méndez, Lourdes (VI SGF, 1989; XII SGF, 1995)
Mercadé, Francesc (IX SGF, 1992)
Miranda, Ana (XXIX SGF, 2012)
Misch, Jürgen (VIII SGF, 1991)
Mofa e Befa (XXIII SGF, 2006)
Monserrat Torrents, Josep (X SGF, 1993)
Montero Moliner, Fernando (IV SGF, 1987)
Morales, Evo (XXI SGF, 2004)
Moreno Feliu, Paz (XXVII SGF, 2010)
Morey Farré, Miguel (V SGF, 1988; XXVIII SGF, 2011)
Morgade Martínez, Xosé Carlos (XXXV SGF, 2018)
Moulier Boutang, Yann (XXII SGF, 2005)
Muguerza, Javier (II SGF, 1985; XV SGF, 1998; XXV SGF, 2008)
Muñoz Delgado, Vicente (I SGF, 1984)
Muñoz Veiga, Jacobo (VI SGF, 1989; XXIX SGF, 2012)
Muñoz, Antonia (XII SGF, 1995)
Muraro, Luisa (XII SGF, 1995)
Nair, Sami (IX SGF, 1992)
Navarro, Viçens (XXIV SGF, 2007)
Negri, Toni (VII SGF, 1990)
Neira Vilas, Xosé (XI SGF, 1994)
Neira, Xan (XXII SGF, 2005)
Nodar, Francisco (V SGF, 1988)
Nogué i Font, Joan (XXXVI SGF, 2019)
Nogueira Román, Camilo (XIV SGF, 1997; XXV SGF, 2008)
Novoneyra, Uxío (XI SGF, 1994)
Núñez Seixas, Xosé Manoel (XXXVI SGF, 2019)
Oliveres, Arcadi (XXVII SGF, 2010)
Oñate Zubia, Teresa (XXVIII SGF, 2011)
Ovejero, Félix (XXII SGF, 2005)
Pacio Lindín, Dino (XI SGF, 1994)
Paris Amador, Carlos (III SGF, 1986)
Passet, René (XIV SGF, 1997)
Paster, J. (V SGF, 1988)
Pastor, Jaime (XI SGF, 1994)
Paz Andrade, Alfonso (IX SGF, 1992)
Peinado, Silvia (XXIX SGF, 2012)
Peña Ruiz, Henri (XXV SGF, 2008)
Pensado Tomé, Xosé Luis (IV SGF, 1987)
Pereira González, Dionisio (XXVII SGF, 2010)
Pereira Menaut, Xerardo (IV SGF, 1987; V SGF, 1988)
Pérez Alberti, Augusto (XI SGF, 1994)
Pérez Caramés, Antía (XXVIII SGF, 2011)
Pérez Esquivel, Adolfo (XXIII SGF, 2006)
Pérez Sedeño, Eulalia (XXVIII SGF, 2011)
Pérez, Fernando (II SGF, 1985)
Pérez-Amor, Mariano (XV SGF, 1998)
Petit, Jordi (XII SGF, 1995)
Petras, James (XVII SGF, 2000; XX SGF, 2003)
Peugeot, Valérie (XIV SGF, 1997)
Pineda, Impar (XII SGF, 1995)
Piñeiro, Chano (VIII SGF, 1991)
Pinillos, José (I SGF, 1984)
Pino, Daniel (XXIV SGF, 2007)
Pintos, Xoán L. (II SGF, 1985)
Piris Laespada, Alberto (VI SGF, 1989)
Porteiro, María Xosé ( XII SGF, 1995)
Portela, César (XXII SGF, 2005)
Prada Blanco, Albino (XXXVII SGF, 2021)
Prado, Iván (XXI SGF, 2004; XXIV SGF, 2007)
Prado, Miguelanxo (XVII SGF, 2000)
Puente Ojea, Gonzalo (VI SGF, 1989; X SGF, 1993)
Puig, Nuria (XIX SGF, 2002)
Puleo, Alicia H.  (XII SGF, 1995; XXII SGF, 2005)
Queizán, María Xosé (II SGF, 1985; XVI SGF, 1999; XX SGF, 2003)
Quesada, Fernando (II SGF, 1985)
Quintela, Anxo (XXXVIII SGF, 2022)
Rábade Romeo, Sergio (I SGF, 1984)
Ramírez Fernández, Ángeles (XXXV SGF, 2018; XXXVI SGF, 2019)
Ramonet, Ignacio (XVII SGF, 2000; XXV SGF, 2008)
Raventós Pañella, Daniel (XXXV SGF, 2018)
Regueira Varela, Ramón (V SGF, 1988)
Reimóndez, María (XXI SGF, 2004)
Rendueles Menéndez Llano, César (XXXV SGF, 2018)
Rial Boubeta, Antonio (XXXVII SGF, 2021)
Ribeira, Roi (XXIX SGF, 2012)
Ribeiro, Darcy (VIII SGF, 1991)
Ricoveri, Giovanna (XI SGF, 1994)
Riechmann, Jorge (XXV SGF, 2008)
Ripalda Crespo, José Mª (XVI SGF, 1999)
Rivas García, Manuel (V SGF, 1988)
Rivas, Manuel (IX SGF, 1992; XX SGF, 2003)
Rivera Beiras, Iñaki (XXIII SGF, 2006)
Robin, Jacques (XIV SGF, 1997)
Rodrigues, Urbano (XI SGF, 1994)
Rodríguez Adrados, Francisco (XIX SGF, 2002)
Rodríguez Fernández, Xosé Luis (IV SGF, 1987)
Rodríguez Magda, Rosa Mª (XXIV SGF, 2007)
Rodríguez Palop, María Eugenia (XXXV SGF, 2018)
Rodríguez, David (XXXVII SGF, 2021)
Rodríguez, Francisco (V SGF, 1988; IX SGF, 1992; XVI SGF, 1999)
Rodríguez, Sebastián (XIX SGF, 2002)
Rodríguez Sánchez, Francisco (XXXVI SGF, 2019)
Rodríguez, Xulio (II SGF, 1985)
Rodríguez-Arana Muñoz, Jaime (XVI SGF, 1999)
Roitman Rosenmann, Marcos (VIII SGF, 1991; IX SGF, 1992)
Romero Pose, Uxío (V SGF, 1988)
Rubín Álvarez, Abraham (XXXVIII SGF, 2022)
Saavedra Fernández, Pegerto (V SGF. 1988)
Sádaba Garay, Javier (I SGF, 1984; II SGF, 1985; XVI SGF, 1999)
Sáez Ponte, Enrique (XVII SGF, 2000)
Salazar, Ignacio (XXIV SGF, 2007)
Salvador, Jose Luis (XIX SGF, 2002)
Sampedro, Francisco (XXI SGF, 2004)
Sánchez Capdequí, Celso (XXVIII SGF, 2011)
Sánchez Gordillo, Juan Manuel (XXXV SGF, 2018)
Sánchez Rodríguez, Ramón (V SGF, 1988)
Sánchez Vázquez, Adolfo (VI SGF, 1989; VIII SGF, 1991; XX SGF, 2003)
Sanfélix V., Vicente (XXIII SGF, 2006)
Sanguos, Maria Jesus (XIX SGF, 2002)
Sanmartín, Goretti (XXVI SGF, 2009)
Santiago, Carlos (XXI SGF, 2004)
Santos Guerra, Miguel Ángel (XII SGF, 1995)
Santos, Nanina (XII SGF, 1995)
Saramago, José (XVI SGF, 1999)
Sarmiento, Carmen (XII SGF, 1995)
Sartorius, Nicolás (XXI SGF, 2004)
Sassen, Saskia (XXXVI SGF, 2019)
Sastre, Alfonso (XX SGF, 2003)
Savater, Fernando (IV SGF, 1987)
Schaff, Adam (XIV SGF, 1997)
Selser, Gregorio (VIII SGF, 1991)
Sempere, Joaquín (XXVII SGF, 2010)
Sendón de León, Victoria (XXXVIII SGF, 2022)
Senlle, Uxía (XX SGF, 2003)
Senra, Lidia (XII SGF, 1995; XXII SGF, 2005; XXVII SGF, 2010)
Serrano, Pascual (XXIII SGF, 2006; XXVIII SGF, 2011)
Silva Dias, Graça (VIII SGF, 1991)
Sola, Álvaro (II SGF, 1985)
Solana Dueso, José (XXXVI SGF, 2019)
Sotelo, Ignacio (XI SGF, 1994)
Sousa Santos, Boaventura de (VIII SGF, 1991; XI SGF, 1994)
Souto, Elvira (XII SGF, 1995)
Souto, Xurxo (XVII SGF, 2000)
Soutullo, Daniel (XV SGF, 1998)
Suárez Briones, Beatriz (XXI SGF, 2004)
Subirats, Eduardo (XXV SGF, 2008)
Subirats, Marina (XXVI SGF, 2009)
Taibo, Carlos (XVI SGF, 1999; XXIII SGF, 2006; XXXVIII SGF, 2022)
Tarby, Fabien (XXIX SGF, 2012)
Tato Camino, Jose M. (XXIV SGF, 2007)
Tavares Rodrigues, Urbano (VI SGF, 1989)
Tello, Enrique (II SGF, 1985; III SGF 1986)
Tenazos, José Félix (XIV SGF, 1997)
Torres Queiruga, Andrés (V SGF, 1988; X SGF, 1993)
Torres Santomé, Jurjo (X SGF, 1993; XXIV SGF, 2007)
Toussaint, Éric (XXIX SGF, 2012)
Traba, Armada (XVII SGF, 2000)
Valcárcel, Amelia (XII SGF, 1995; XXI SGF, 2004)
Valdivielso Navarro, Joaquín M. (XXIX SGF, 2012)
Vales, Carlos (XI SGF, 1994)
Varela Puñal, Ramón (III SGF, 1986)
Varela, Julia (XXVI SGF, 2009)
Varela, Manuel (XXII SGF, 2005)
Vattimo, Gianni (VI SGF, 1989)
Vázquez Montalbán, Manuel (XIX SGF, 2002)
Vázquez Portomeñe, Víctor Manuel (X SGF, 1993)
Vázquez, Benilde (XIX SGF, 2002)
Vega, Xesús (XI SGF, 1994)
Vega, Xosé Manuel (XXIII SGF, 2006)
Vence Deza, Xavier (XIV SGF, 1997; XXVII SGF, 2010)
Vilar Pedreira, Xosé Lois (XXXV SGF, 2018)
Vilhar Trilho, Xavier (XVI SGF, 1999)
Villares Naveira, Luís (XXVIII SGF, 2011)
Villares Paz, Ramón (VIII SGF, 1991; XXV SGF, 2008)
Viñas, Xosé (II SGF, 1985)
Viveret, Patrick (XIV SGF, 1997)
Zea, Leopoldo (VIII SGF, 1991)
Zenko, Franjo (IX SGF, 1992)
Zuche, Academia. Corea do Norte (X SGF, 1993)

ACTIVIDADES

[catlist name=actividades excerpt=yes]

Publicacións

PUBLICACIÓNS

HISTORIA

Orixe

A aula Castelao aparece no curso 1981-1982 por necesidades sociais e personais duna morea de persoas que querían superar, e non anular, as contradiccións nacidas do feito de ter que vivir no seo duna sociedade concreta, a sociedade galega, que ten uns problemas concretos o do feito correlativo de querer entender mellor os problemas anteriores. Diante duna realidade ferinte, como é a anterior, dúas son as saídas, como xa se insinou, pasar delas, é dicir, tomar o camiño do que está de volta, do que fracasou ou non se plantexa os problemas, ou tentar superar, dende a limitación do noso campo a mesma. Nós tomamolo segundo.E certo que temos dúbidas, é certo que lle vemos saídas, saídas que só se poden desbotar tras comprobar a súa inutilidade. A renuncia a loita era para nós, e segue a ser, a vivencia do fracaso, a renuncia a vida e a vivencia do inferno.

SEMANAS

[catlist name=”semanas” thumbnail=”yes” excerpt=”full” excerpt_size=”100″ date=yes date_tag=span date_class=lcp_date pagination=”no” posts_morelink=”Ver máis…” morelink=”Máis semanas”]

MULTIMEDIA

Nesta páxina pódese acceder ó contido multimedia recollido durante as diferentes edicións da Semana Galega de Filosofía (vídeos e audio das ponencias e galerías de imaxes).

[catlist name=”video,audio,imaxes” excerpt=full excerpt_size=150 pagination=no excerpt_strip=”no”  posts_morelink=”…” posts_morelink_class=”lcp_morelink” morelink=”Máis contido multimedia >>” date=yes date_tag=time date_class=lcp_date author=yes author_class=lcp_author author_tag=span]

Conclusións da XXVII SGF: Filosofía e Economía

Juan Carlos Fernández Naveiro, membro da Aula Castelao, presentou as conclusións da XXVII Semana Galega de Filosofía.

PRESENTACIÓN

Concelleira de Cultura do Concello de Pontevedra, Vicerreitor da Universidade de Vigo, Subdirector Xeral de Caixanova, Decano do Colexio de Avogados, Director do Parador de Pontevedra, compañeiras e compañeiros: boas noites e grazas pola vosa presenza.

Chega o momento das Conclusións da 27ª Semana Galega de Filosofía. Para os membros da Aula Castelao de Filosofía a Semana non dura os 5 días que aquí aparecen ante o público, senón que é un programa que dura todo un ano. Un ano que comezou pouco despois da 26ª Semana, no 2009, coa valoración do que foi a Semana, o que alí ocorreu, o que se conseguiu, e coa decisión do tema para a presente edición. Podedes facervos cargo da cantidade de traballo previo que encetamos a partir de aí, un traballo máis ou menos escuro, cheo de tenteos, intentos, cabos soltos, ata que o traballo vai callando e por fin chega o momento de lanzarse ao definitivo xuízo do público. E aínda máis, podedes estar seguros que estas Conclusións apresuradas non son máis que o punto de partida para a autovaloración que a propia Aula fai despois de cada Semana, sempre coa dose de autocrítica necesaria para tratar de mellorarse.

Read more

Posicionamento sobre o decreto do galego

A Aula Castelao de Filosofía rexeita o chamado “Decreto do Plurilingüismo”.

 

 

A “Aula Castelao de Filosofía”, unha asociación constituída por profesionais de distintos ámbitos do saber, que traballan nos eidos intelectual e docente por transformar Galiza nunha sociedade de cidadás e cidadáns libres e solidari@s, ante as Bases para a elaboración do decreto do plurilingüismo no ensino non universitario de Galiza que o goberno da Xunta vén de elaborar, quere manifestar o que segue:

1º A situación actual de acoso e agravio contra o idioma senlleiro e propio de Galiza, foi creada e dirixida por un sector da sociedade claramente marcado ideoloxicamente e polarizado partidariamente, interesado —dun xeito temerario— en fabricar un conflito lingüístico coa fin de extraer réditos electorais, desbaratando o anterior clima de consenso e diálogo social existente en Galiza ao respecto.

2º A suposta conculcación dos dereitos individuais defendida por ese sector baséase nunha vaga interpretación de corte neoliberal da liberdade individual, onde se esquecen ora o deber e o dereito de tód@l@s alumn@s a adquirir competencias lingüísticas indistintamente nas dúas linguas oficiais de Galiza ora, a existencia do dereito dos pobos a defenderen e protexeren a súa cultura propia.

Read more

XXVII SGF: Inscrición

O prazo de inscrición rematou o mércores 31 de marzo de 2010.
En ningún caso é posíbel a matrícula no Auditorio de Caixanova durante a celebración da Semana.

Read more

XXVII SGF: Permisos

Lembrámoslle ao profesorado que o desexe que debe solicitar o permiso para asistir á SGF o antes posíbel, e como mínimo con quince días de antelación ao comezo do Congreso.

Lexislación: Circular Nº 3/98 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e F.P.

XXVII SGF: Inscrición

O prazo de inscrición remata o mércores 31 de marzo de 2010.Por favor, realizade a inscrición unha soa vez. En aproximadamente tres días podedes comprobar aquí a listaxe de matriculados e matriculadas.

En ningún caso é posíbel a matrícula no Auditorio de Caixanova durante a celebración da Semana.

XXVII SGF: Comunicacións

Listaxe das comunicacións aceptadas.

Read more

XXVII SGF: Programa

Xa podes ver aquí o programa da XXVII SGF: Filosofía e Economía.
Do 5 ao 9 de abril de 2010, no Auditorio de Caixanova de Pontevedra.

 

En apoio de Aminetu Haidar

A Aula Castelao de Filosofía suscribe o manifesto en apoio de Aminetu Haidar e da causa do pobo saharauí promovido desde Galiza. Podes lelo e colaborar premendo embaixo.

Read more

XORNADAS DE ARTE: “Xéneros na Arte”

Por enfermidade do relator de hoxe, hai un cambio nos relatorios de hoxe e mañá:

-Mércores, 9 de decembro de 2009

“A muller real versus a muller ideal a finais do século XIX.”

Erika Bornay Campoamor

Profesora de Historia da Arte na Universidade de Barcelona.

-Xoves, 10 de decembro de 2009

“Mulleres artistas: outra mirada na historia da arte”

Lourdes García Vázquez

Profesora de Historia IES do Castro de Vigo

-Venres, 11 de decembro de 2009

“Intervencións feministas na(s) historia(s) da arte.”

Patricia Mayayo

Profesora de Historia da Arte na Universidade Autónoma de Madrid.

Read more

XORNADAS DE ARTE: “Xéneros na Arte”

Os días 9, 10 e 11 de decembro de 2009, dentro da Programación de Outono da Vicerreitoría de Pontevedra da Universidade de Vigo, a Aula Castelao de Filosofía organiza as Xornadas Xeneros na Arte.

Lugar: Casa das Campás, Pontevedra. Ás 20:00 horas. Entrada libre.

Read more

XXVII SGF: Filosofía e Economía

Do 5 ao 9 de abril de 2010 celebrarase a XXVII Semana Galega de Filosofía en Pontevedra. Este ano o título é Filosofía e Economía.

Xa está aberto o prazo para enviar comunicacións. Prazo até o 31 de xaneiro de 2010.

Read more

Conclusións da XXVI SGF: Filosofía e Educación

Eduardo García Parada, membro da Aula Castelao, presentou as conclusións da XXVI Semana Galega de Filosofía.

1.

Concelleira de Cultura do Concello de Pontevedra, Delegada de Cultura da Xunta de Galiza, Vicerreitor da UVigo, Subdirector Xeral de Caixanova, Decano do Colexio de Avogados, Director do Parador de Pontevedra, relatores e relatoras, compañeiros e compañeiras, boas noites e grazas pola vosa presenza. Chega o momento do remate: as conclusións da XXVI SGF.

O tren que encetaba a súa vixésimosexta andaina hai cinco días chega hoxe á súa estación final. Cada un de nós collerá agora o seu particular camiño de ferro para retornar ás nosas casas, aos nosos estudos, aos nosos quefaceres cotiáns, aos nosos centros de ensino.

Momento confuso, provocado talvez polo cansazo logo dunha intensa semana de actividade, mais seguramente debido ás sensacións e sentimentos que fomos acumulando ao longo destes cinco días. Confusión tal vez por non atopar todas as respostas que gostaríamos de ter a tantas preguntas, algunhas que xa traiamos, outras que nos foron xurdindo na exposición dos relatorios, nos debates, nas lecturas e nas conversas. Confusión por levarmos unha chea de novos coñecementos, reflexións e materiais que nos permitirán principiar ou seguer a manter unha opinión e unha actitude crítica baseada no saber das cousas que se están a falar, e que moitos e moitas de nós poderemos levar ás aulas.

“Espero que lles quede todo suficientemente confuso”, dicialles a profesora Dolores Juliano aos seus alumnos -Manuel Delgado e Pedro García Olivo entre eles- logo dunha aula, pois esa confusión socrática é o inicio do pensamento propio.

Ledicia e agradecemento por estarmos neste lugar de encontro, mergullados nesta cidade acubilladora e amábel, que acreditan neste foro de debate e compromiso e valora a vosa presenza.

Son as institucións (que figuran no cartaz e) aquí representadas as que tamén valoran con entusiasmo o protagonismo cultural que adquire Pontevedra durante esta Semana. Cómpre un especial recoñecemento ao apoio amosado ininterrumpidamente polo Concello de Pontevedra, Caixanova e Universidade de Vigo, institucións que sempre nos deron o seu apoio e que lle dan estabilidade a este evento.

A ACF sempre procurou manter unhas relacións institucionais en base aos principios de lealdade, non inxerencia e respecto mútuos, entendendo que é obriga das institucións públicas facilitar á sociedade exercer o seu dereito a unha programación cultural e educativa digna e plural.

Agradecer aos participantes a súa presenza, incluíndo nesta a colaboración, esforzo e paciencia. Paciencia que agradecemos tamén no cumprimento de certas tarefas administrativas que nos desagradan, esgotan e rebordan a nosa paciencia tanto ou máis que a calquera, supoñendo ademais un gran e desagradecido traballo de oficina, visíbel e oculto, que non nos produce ningún tipo de compensación, cando non desegradábeis momentos durante a propia Semana.

Os asistentes á Semana son os que lle dan sentido de seu. Non deixamos de ficarmos abraiados do vosa fidelidade e asistencia: unha media de 400 persoas en cada sesión, difícil de crer nestes tempos de nihilismo. Aos comunicantes, agradecerlles a súa contribución con comunicacións que nos permiten levar preocupacións e estudos feitos desde o noso país, materiais que paga a pena ler de vagar. Aos relatores e relatoras, agradecerlles o esforzo e agardar que a súa estadía no noso país pagara a pena e lles permitira un coñecemento da nosa realidade para aqueles que a descoñecían.

2.

Na pasada edición da SGF ademais de ser a simbolicamente importante XXV pechamos unha triloxía de Semanas formada por Violencias, Diferenzas e Utopía.

Para encetar esta nova xeira, rapidamente acordamos hai xa case un ano, abordar un tema que profesionalmente nos afectaba á maioría dos membros da Aula e que sen dúbida é fulcral en calquera sociedade: a educación.

Sempre é un bo momento para falar de educación, mais cómpre termos en conta que xa levamos uns cantos anos enchendo o vaso e nestes momentos xa reborda. Tal vez xa leve algún tempo botando por fóra. Ou posibelmente sempre cichou algo…

Para non irmonos moi atrás, 1990 pode ser un bo ano de referencia. A implantación da LOXSE, que podemos dicir que marcou un punto de inflexión entre o sistema educativo da transición e unha reforma xa plenamente desenvolvida na era democrática do estado español.

Non podemos dicir que a LOXSE fose unha mala lei: procuraba a democratización do saber mediante tres reformas: modificación estrutural, mellora na calidade da ensinanza e innovación pedagóxica. Sobre o seu éxito seguro que xa non estariamos tan de acordo. Afirmaba Marina Subirats que foi unha lei demasiado radical, non se preparou aos docentes –nin se contou con eles nin se financiou axeitadamente engadiriamos-. E xa non deu tempo. En 18 anos, no estado español houbo tres reformas educativas, cos seus correspondentes desenvolvementos a nivel estatal e autonómico.

Faise a lei pero non se desenvolve correctamente ou non se financia suficientemente, e pretende solucionarse parcheando cunha nova lei, que normalmente adolece das mesmas eivas.

Tal vez a calidade non sexa tanto unha cuestión de modelo como do xeito no que se aplica. Nas avaliacións educativas da OCDE tipo informe PISA, Finlandia e Corea do Sul acadan os mellores resultados, con modelos educativos moi dispares: comprensivo un, segregado o outro, pero moi eficaces na súa aplicación. Os denominadores comúns son principalmente:

– Considerar á infancia e á mocidade como o centro do proceso educativo procurando a súa formación para conseguir o seu éxito e a súa mellor integración na sociedade;

– Darlle gran valor e importancia social e política á educación;

– Promover a implicación e participación das familias na educación dos seus fillos;

– Dedicarlle unha importante cantidade de recursos públicos;

– Prestixiar o labor dos docentes;

– Formar e implicar ao profesorado;

– Darlle unha alta autonomía aos centros.

Segundo César Coll e outros expertos educativos, no estado español ten lugar actualmente unha combinación explosiva de vellos e novos problemas: a progresiva perda de valor da educación como mecanismo de cambio social, a escasa importancia que a sociedade e os poderes públicos lle outorgan, o sistema de valores imperante que se transmite polos medios de comunicación, unha endémica financiación insuficiente, a cada vez menor implicación das familias na formación dos fillos, a baixa consideración que se ten do labor dos docentes, o escaso apoio que reciben na súa actividade na aula, os limitados recursos dos centros e a súa limitada autonomía, a ausencia de estratexias e apoio para afrontar a heteroxeneidade do alumnado, a escolarización do alumnado inmigrante, etc.

Cómpre un pulo desde abaixo, unha nova ilusión, non máis leis. A renovación non ten que vir pola pedagoxía, ten que ser un impulso moral, ético.

A educación é responsabilidade non só das aulas, senón tamén das familias, das políticas públicas e da propia sociedade.

A situación sociocultural do alumnado e nomeadamente o seu contorno familiar tamén son decisivos. A modernización dos sistemas educativos español e galego produciuse dun xeito moi acelerado. Como indicaba o finado Xan Bouzada, “A cultura é un proceso acumulativo”. Non é doado resolver en vinte anos un proceso de varias xeracións. Non é doado que os rapaces lean de seu cando só na Escola se le, pois os referentes fóra da escola non len

Dicía Marcial Gondar que “a lareira nos vellos tempos é hoxe a pantalla de televisor ou os videoxogos e representan o máis potente instrumento socializador dos que van configurando a nosa identidade como persoas”.

E tamén as novas estruturas familiares, que debemos asumir… todos, pero de xeito moi salientábel a escola. En palabras de Fernández Liria, “a ensinanza secundaria é, cada vez máis un asunto de asistencia social e non un asunto académico”. É antes cando a escola debe actuar de xeito decidido. Dicianos Subirats que temos que abordar a socialización primaria da infancia, esa que antes se producía fóra da escola, na familia e no contorno próximo. Senón, os elementos de socialización primaria serán a TV e internet, que ofrecen servizos case á carta, co que faltan elementos de cohesión social. A escola non debe ter como fin a inserción no mercado laboral ou manter un estatus de clase. Debe ser un sitio de SOCIALIZACIÓN.

Os modelos de éxito dos estudantes non sempre pasan polo éxito académico, coa perspectiva mileurista como síntoma de crise nas expectativas de inserción laboral e de desprestixio do ensino superior. Na nosa sociedade, os estudantes con capacidade, motivación e gañas de estudar teñen poucos incentivos, especialmente ao chegaren ao ensino secundario, cando a importancia do grupo e dos líderes mediáticos se volve prioritaria. A sociedade convirte en modelos a imitar aqueles que garanten o fracaso académico. Admiramos e somos cómplices co cantante, deportista ou outro personaxe público que conta o ben que lle vai na vida apuntando como mérito as aulas que colgaba, as “chuletas” que facía ou como lle tomaba o pelo aos profesores e incluso a algúns compañeiros máis débiles ou estudosos. “Son cousas da idade, é o normal”. Prefírese a astucia do aproveitado á intelixencia ou ao esforzo do bo estudante.

En palabras de Miguel Vázquez Freire: “É a cultura de preguiza que veñen difundido os medios, como que se pode aprender inglés en sete días e sen esforzo”.

3.

A Grecia clásica proponse convertir ao neno en humano, ser civilizado. Coñecer a cultura helenística convírtese en asunto da polis. O obxectivo é formar cidadáns libres e críticos, merecedores do disfrute da beleza, do saber. O contexto non é a escola, ler e escribir non colma a formación, o pensamento e a reflexión exercítanse coas vellas historias míticas en escea, son o teatro e as festas lugar para a reflexión sobre a condición humana.

Na Ilustración o individuo configúrase como suxeito de dereitos dentro da orde social establecida. Alfabetizado e cultivado, o seu obxectivo debe ser a autonomía ética e crítica que garanta a súa realización social e se constitúa como axente activo no exercicio dos seus dereitos e da súa construcción identitaria no marco do estado de dereito. O súbdito debe mudar en cidadán. A educación deixa de considerarse como un asunto individual, familiar e sectorial e se converte nun problema social, nunha cuestión de estado. Debe consolidar os principios do novo estado liberal revolucionario, debe transformar as conciencias. Pero as institucións escolares existentes, unha boa parte delas rexidas polo modelo xesuítico e controladas pola igrexa non son o espazo que garanta a formación dun “home novo”. Unha vez máis o contexto educativo é a sociedade no seu conxunto que debe funcionar como unha escola de cidadanía. E esa escola que debía contribuir ao cambio social, basada nunha educación racional, laica, artífice do cidadán, consolídase como fundamentación do estado centralizado e da futura clase económica dominante, ao tempo que vai desbrozando as identidades sociais dominantes no Antigo Réxime.

Con todo, o tempo das transformacións sociais, de carácter universal, han tardar. Á marxe ficaban as mulleres, como forza de traballo doméstico, como soporte do coidado da familia, non é suxeito de dereitos e deberes, non é oportuna a súa autonomía. Alfabetización, educación e coñecemento non son compatíbeis coa muller decente.

Afortunadamente hoxe corresponde falar de cambio cultural, do imparable proceso de tranformación que nos últimos 50 anos vense producíndo coa universalización da educación e con ela a incorporación da muller ao sistema educativo.

Estaremos de acordo en entender a Educación como formación integral, participativa e comunitaria, considerándoa unha necesidade básica alén das necesidades ligadas directamente coa supervivencia, que nos permite participar na cultura, un dereito esencial, e a chave do desenvolvemento. O acceso ao coñecemento favorece a participación, a defensa dos dereitos individuais e colectivos, aumenta a calidade de vida e reduce a dependencia das persoas e dos grupos humanos respecto a diversas instancias de poder.

“Sería realmente unha ilusión que os oprimidos puideran esperar que as elites de poder estimulasen un tipo de educación que as desenmascare máis ainda do que xa o fan as contradicións sociais en que se achan envoltas” dicía Paulo Freire, posibelmente un dos últimos pedagogos en analizar a educación de xeito integral. Freire entende o proceso educativo non como un mero depósito de coñecementos, senón como un acto cognoscente que serve á liberación crebando a contradición entre educador e educando. Orientada cara a acción e a reflexión das persoas sobre a realidade, destrúe a pasividade do educando que propicia a adaptación a unha situación opresiva. Isto tradúcese na procura da transformación da realidade, na que opresor e oprimido atoparán a liberdade humanizándose.

Marina Subirats explicounos que á hora de facer unha reforma priorízase primeiro que o sistema educativo siga a ser unha máquina de etiquetaxe social, como dicía Marx: “A reprodución dos coñecementos escolares é a reprodución das desigualdades sociais”. No estado español, isto pasa polo debate entre escola pública e privada. En segundo lugar, están os intereses corporativos dos diferentes colectivos que forman a comunidade escolar, e por último –e lonxe dos dous anteriores- está o que debemos transmitir, o que debemos ensinar. É de sentido dicir que isto último debería ser o primeiro e fundamental.

Outro factor necesario para unha mellora notábel da educación é a necesidade de mudar o modelo cultural masculino. Seguimos a educar aos nenos nunha socialización violenta, a obrigalos a ser o número un. Cómpre reintroducir, revalorizar todos os aspectos que se consideran tradicionalmente propios das mulleres, como o coidado e o diálogo, e rebaixar os niveis de violencia e competitividade.

O saber non debe fragmentarse en exceso. A educación secundaria e universitaria ten un exceso de optatividade que favorece a dispersión, que non exista unha visión global, crítica e dialéctica. O saber superespecializado é un xeito de non saber. É o dominio do empirismo puro, a falta dun pensamento xeral que vertebre. O exceso de información ao que estamos sometidos na actualidade produce ruido e falta de reflexión, non dá tempo!

A educación medioambiental é hoxe tamén un aspecto que cómpre reafirmar nun ensino de calidade. A importancia do respecto pola natureza e polo medio ambiente debe permear todo o ensino e todas as accións sociais. A necesidade de concienciación sobre o sufrimento animal e a acción na defensa de especies e ecosistemas ameazados leva ao desenvolvemento de proxecto como o Gran Simio que nos presentou a Paula Casal.

Con respecto ao EEES, Galcerán afirmou que a información e a comunicación son unha nova mercadoría. As novas TICs ocultan unha adecuación das reformas previstas no plan Bolonia ás esixencias do chamado capitalismo cognitivo. Acábase por substituir o dereito á formación pola idea da formación como unha inversión que debe ser pagada e debe ser rendíbel, sempre de acordo aos intereses do mercado

A formación do profesorado era un dos obxectivos básicos da reforma na procura da calidade educativa. Un deber e un dereito do profesorado. Intentouse atender a un alumnado moi variado sen contar cos recursos suficientes nin sopexar axeitadamente o profesorado co que se contaba e a súa implicación.

En Finlandia, o profesorado conta cun prestixio social do que carece no estado español. A súa formación é das máis duras. En canto á formación, falar do CAP como curso de formación para exercer de profesor ou profesora en educación secundaria é directamente esbozar un sorriso de complicidade, un éche o que hai! E non parece que vaiamos por bo camiño, pois o Máster de Formación do Profesorado inserido no proceso de Bolonia que propón o Ministerio semella ser unha versión alongada do antigo CAP: pura teoría psicopedagóxica e didáctica. Tal vez o recente cambio no Ministerio poda aínda modificar este despropósito, tendo en conta as declaracións previas do actual ministro Ángel Gabilondo.

A formación continua do profesorado é excesivamente burocrática e afastada da realidade das aulas e das súas necesidades.

García Olivo presentounos o “educador mercenario”, o profesor moderno, operario da “domesticación do outro”, represor cotián da diferenza e encargado de difundir os valores e principios da “nosa” cultura. É o colonialismo interior. Cara fóra aniquílanse as culturas autóctonas, non occidentais, cara dentro as especificacións rexionais, locais.

A crecente chegada de inmigrantes non europeos forza á Escola a reaccionar e a modificar o seu centralismo nacionalista. Comeza o discurso da “multiculturalidade”, o novo discurso “cidadanista” para os que se lles nega a cidadanía, como dicía Delgado. O insustancial “diálogo de culturas”. A escola inicia a integración selectiva, permite a “alteridade domesticada”, non entende que todos somos seres complexos, tamén os inmigrantes. Unha vez máis, non atende á diversidade.

Explica Jiménez Cortiñas que para a comunidade xitana o verdadeiro camiño cara a igualdade é a instrución no sentido máis amplo.

Eva López e Laura Cruz situáronnos no mecanismos de prevención e intervención en situacións de desprotección da infancia, unha obriga de toda a sociedade e nomeadamente da administración.

A escola pública non debe ser un lugar asocial onde se prepara aos individuos para a competición laboral. Á hora de entender a función social da educación, debemos procurar que os que van vivir xuntos se eduquen xuntos. Non se pon en dúbida o dereito dos pais a educar aos seus fillos. O que non posúen é o monopolio da súa formación. Os pais poden transmitirlles os valores que prefiran, pero non poden negarlle á escola a obriga de ensinarlles que tamén hai outras opinións e outros criterios. Como di Fernando Savater “os pais que de verdade se preocupan pola educación en valores dos seus fillos non lles ensinan a pensar coma eles, senón a pensar por si mesmos”. “Os pais non poden marcar o currículo escolar” defendeu Domingos Garcia Fernandes.

A educación é unha responsabilidade social. Toda sociedade ten a responsabilidade histórica de proporcionarlle á seguinte xeración as ferramentas intelectuais e éticas necesarias para habérselas no mundo e melloralo. Esta responsabilidade non pode ser substituida por obxectos materiais, nin se pode delegar ou suspender, e reborda o ámbito de calquera sistema educativo, por moi ben deseñado que este estea.

A autonomía ética (isto é, ser quen de encauzar a acción según a racionalidade) e a autonomía intelectual (distinguir o coñecemento da crenza, do prexuizo e da superstición) son os obxectivos irrenunciábeis dunha educación racional orientada cara a xustiza e a liberdade. Todo sistema educativo que non asuma estas prioridades é un fraude social, ben porque serve a intereses particulares, ben porque é froito da irreflexión histórica.

A filosofía é o ámbito da reflexión sobre estas cuestións cruciais para a humanidade (o coñecemento e a ética) e, xa que logo, o ámbito de reflexión racional sobre toda actividade humana (a economía, a sociedade, a xustiza, a liberdade, a relixión, a ciencia, a humanidade, a igualdade, a arte…). As relixións ou calquera outras doutrinas moralizantes non garanten por sí mesmas a autonomía ética das persoas. Do mesmo xeito, unha aprendizaxe memorística e mecánica das ciencias e das humanidades non proporciona unha verdadeira autonomía intelectual.

Un sistema educativo que prioriza a formación técnico-profesional sobre a formación ética e intelectual serve únicamente aos intereses da economía. A toma de decisións tanto na esfera privada como na pública realizarase en función do interese particular, e no caso dun nivel intelectual baixo, fundamentada en prexuizos, erros ou supersticións. A consecuencia deste modelo educativo é a irracionalidade económica, política e social, tanto a nivel público como privado.

Acreditamos ademais que todo ser racional, teña a idade que teña, pode acadar mediante a aprendizaxe a súa autonomía ética e intelectual.

O ilustrado Condorcet dicía que era incompatíbel o ensino público e o ensino relixioso. A relixión non ten cabida no ensino común. A escola debe eliminar dos nenos e nenas os prexuizos do pasado. A relixión na escola significa volver a modelos rancios e opresores, significa aceptar hoxe a división entre moros e cristianos, unha volta ao pasado.

As institucións relixiosas son entidades privadas, que non teñen dereito a intervir no sistema educativo para que inclúa a catequese no currículo escolar, nin a amosar símbolos confesionais nos lugares públicos, nin a posuír espazos de culto dentro dos edificios da Administración do Estado.

Narciso de Gabriel explicounos a evolución do sistema educativo en Galiza. O fracaso en Galiza dos tímidos proxectos educativos españois debeuse fundamentalmente á dispersión da poboación e ao caciquismo. O pobo dotuose de fórmulas escolarizadoras propias, como as escolas de ferrado e tamén as escolas de indianos, persistindo algunhas até 1970. Tamén antes de 1936 houbo nalgunhas cidades escolas laicas e escolas do ensino galego, procurando seren alternativas ao ensino relixioso e centralista.

Galiza precisa un sistema educativo plenamente galego, planificado e ordenado en función das nosas necesidades, inserido na nosa realidade social, económica e cultural e ao servizo de todos os galegos e as galegas. Entendemos que para que haxa calidade e equidade educativa é preciso reafirmar a nosa identidade como pobo e galeguizar o ensino.

Con respecto á lingua, ao contrario do que se nos quere facer crer, debido ás manipulacións de grupos minoritarios que procuran a desaparición do noso idioma, o galego sofre unha situación deficitaria no ensino, e desproporcionada no seu uso respecto do español.

Ah! pero hai un conflito lingüístico en Cataluña?, contestáballe Manuel Delgado á pregunta intencionada dunha xornalista.

A utilización deste tamén artifical conflito lingüístico en Galiza por parte do PP na última campaña electoral semella que obriga ao agora presidente da Xunta a utilizar expresións baleiras de contido como “amabilidade lingüística” ou “bilingüísmo cordial”, que agardamos desacougados a que nos expliquen o seu significado. Será a “amabilidade” á que se refería Manuel Delgado cando falaba da impostura do politicamente correcto?

Os únicos amábeis –lingüisticamente- (e tal vez dentro de pouco os únicos bilingües) somos os que estamos instalados no galego, pois somos quen de sentirnos cómodos tamén en castelán, e somos tolerantes e dialogantes. A nosa lingua leva toda a vida cun estatus inferior ao castelán –xurídico, educativo e social- e ainda así poñemos boa cara e seguimos a procurar convencer a quen quere oir das virtudes de falarmos a lingua propia de Galiza, o noso legado cultural máis valioso, a envexa de calquera pobo que ten consciencia de seu. As virtudes de falarmos cando menos dúas linguas –galego e castelán- con plena competencia e con calidade, como defendeu Goretti Sanmartín. E se son tres ou máis, pois mellor (trilingüísmo, cuadrilingüísmo, pentalingüísmo, etc)!

Sen embargo, cantos dos que se declaran en Galiza castelanfalantes son quen de ter a mesma competencia e seguranza en galego? E ao revés? E logo, cal é o problema? O problema é que algúns queren ser menos formados, menos cultos e con menos posibilidades que os seus veciños. Tamén é verdade que só cunha actitude favorábel é posíbel a aprendizaxe, ben o sabemos os que nos dedicamos ao ensino.

Para o novo presidente Alberto Núñez Feijoo o galego parécelle o problema máis urxente do pais. “Acaso non podemos aunar a liberdade individual e a normalización?”, di Feijoo. Palabras novamente baleiras. No sistema educativo, a “liberdade das familias” non consiste en determinar como vai ser a aprendizaxe, ou como se vai conseguir que o alumnado teña a mesma competencia nas dúas linguas oficiais do pais –porque isto querémolo todos, non?-. Mal comezo se isto vai ser a pedra angular da súa política educativa. Separarán ao alumnado en función dos que queiran aprender a multiplicar pero non a restar? Ou haberá que preguntarlle aos pais se lles parece ben que a capital de Franza sexa París? Ten dereito un alumno ou alumna a chegar ao final da súa escolarización e non ser quen de falar e escribir en galego ou esixirlle porque lle peta (“liberdade individual”) ao profesor que fale en castelán, que parece ser que é a lingua común dos galegos. Home, se llo pide amabelmente!

Feijoo dixo no seu discurso de investidura o pasado martes:  “o novo decreto será elaborado coa participación e orientación dos expertos e as institucións”. Agardamos que sexan galegas e recoñecidas, e que cumpra a súa palabra, sen manipulacións.

“Estamos nun tempo de pensamento túzaro”, en palabras de Manuel Rivas.

O idioma é a chave coa que abrimos o mundo:
o salouco máis feble, o pensar máis profundo.

[…]

O idioma é a forza que nos xungue e sostén.
Se perdemos a fala non seremos ninguén!

Manuel Maria

5.

Desde a ACF consideramos indispensábel:

1. O cesamento do continuo cambalache de horas, materias, criterios e definicións psicopedagóxicas, que está a prexudicar gravemente á educación e que apuntan a unha falta de criterio nas decisións que se están a tomar.

2. Que os obxectivos prioritarios de calquera reforma educativa sexan a autonomía ética e intelectual, e a socialización de toda a cidadanía. A formación técnico-profesional debe estar supeditada á consecución destes obxectivos, e non á inversa.

3. Que a filosofía, como reflexión racional sobre todo o coñecemento e actividade humana, teña no sistema educativo o lugar fundamental que lle corresponde en todas as etapas, en contra da tendencia actual a recortar o seu ámbito tanto a nivel curricular como a nivel horario. Esta tendencia evidencia un enfoque sometido aos intereses da economía e do mercado.

4. Que os lexisladores comprendan que poñer no texto legal “conseguir a autonomía ética e intelectual” ou “fomentar o espíritu crítico” ou “desenvolver as competencias” ou “aprender a aprender” ou “educar en valores” é un acto declarativo sen ningún efecto se non é acompañado das accións executivas precisas e coñecidas para que realmente se implemente. Non sempre é cuestión de escribir unha nova lei educativa nun papel e enchela de frases bonitas, senón que cómpre acreditar no que se escribe e poñer os medios humanos, materiais e formativos para conseguir os seus obxectivos. Conseguir implicar ao profesorado. O profesorado debe sentirse parte activa dos procesos de cambio.

5. A formación do profesorado debe recoller os seus intereses e inquedanzas e debe responder a necesidades reais das aulas.

6. A escola debe adaptarse aos cambios sociais e ás novidades que se produzan na sociedade. Para isto cómpre non só a boa vontade do profesorado, senón a implicación real de toda a comunidade educativa e da administración.

7. A escola debe ser laica. A ensinanza da relixión debe ser eliminada do currículo escolar. O currículo escolar do sistema educativo debe estar integrado exclusivamente, na parte correspondente á formación intelectual, por contidos avalados obxectivamente, e na parte referente á socialización, por valores universais que o enraícen no medio e contribúan a construír unha sociedade mundial de pobos e cidadáns iguais e libres.

8. A nosa identidade como a de calquera outra nación con consciencia de seu precisa dun sistema educativo propio e acaido as súas características. A nosa lingua debe ocupar o lugar prioritario que lle corresponde co obxectivo de conseguir a seguranza lingüística do alumnado no galego.

CALIDADE / PENSAMENTO LIBRE E CRÍTICO / CIDADANÍA / ENSINO PÚBLICO / UNIVERSAL / LAICISMO / LINGUA GALEGA / ENSINO GALEGO.

6.

Eis as conclusións da XXVI SGF. 25 anos son moitos anos, todo un ciclo do que non sentimos moi orgullosos. Non quere dicir isto que non se poderían ter feito mellor as cousas nin moito menos. Mais consideramos o traballo ben feito, tendo en conta en especial que o medio non sempre foi amigábel e que as persoas que ao longo destes 25 anos configuraron a ACF fixeron o seu traballo SEMPRE de xeito gratuito, compartido e solidario, e procurando os obxectivos fundacionais de ANOVACIÓN, GALEGUIZACIÓN e PARTICIPACIÓN.

Todo proxecto precisa renovación, cando menos humana, para sobrevivir. É como a vida mesma. Ao culminar esta XXVI SGF albiscamos que o proxecto ten continuidade, segue vivo, está presente e ten futuro. Futuro con novas persoas, e coas persoas de sempre presentes. O proxecto ACF segue adiante. E permitide a inmodestia: é necesario, segue a ser necesario.

A “Aula Castelao de Filosofía” estivo e está constituída por persoas chegadas de distintas ramas do saber, principalmente do ensino e da filosofía, que traballan nos eidos intelectual e docente. E que manteremos o compromiso por transformar Galiza nunha sociedade de cidadáns libres e solidarios.

Vinte e seis anos de COMPROMISO e sempre co apoio constante de todos e todas os que cada ano asistides e participades nas Semanas Galegas de Filosofía, que potenciades os debates e que lle dades sentido ao noso esforzo. Xentes que reclamades lugares de reflexión que nos permitan logo a acción. Que gustades do pensamento crítico.

Cómpre lembrar, unha vez máis, a necesidade de que o ensino -e a sociedade no seu conxunto- procuren o “sapere aude”, que todos ousemos, que nos atrevamos a pensar. A ACF fixo esa aposta desde o principio e seguimos a propoñela coma un desafío. Tentaremos manter aceso o facho dun pensamento crítico que non se contente con interpretar de diversos xeitos, senón que quere transformar; ese pensamento nado e sustentado na memoria subversiva e encoraxinada; ese pensamento que aniña na independencia.

Este é o noso pasado e é a nosa proposta de futuro. Contamos con vós.

Pontevedra, 17 de abril de 2009

XXVI SGF: Comunicacións

Listaxe das comunicacións aceptadas embaixo. Podes consultalas e imprimilas en formato pdf aquí.

Read more

XXVI SGF: Programa

Xa podes ver aquí o programa da XXVI SGF: Filosofía e Educación.

Do 13 ao 17 de abril de 2009, no Auditorio de Caixanova de Pontevedra.

Read more

XXVI SGF: Homologación de horas de formación

A Aula Castelao de Filosofía e a Universidade de Vigo recoñecen o Congreso XXVI SGF con 50 horas de formación.

Read more

XXVI SGF: Inscrición

XXVI SGF: Filosofía e Educación

Do 13 ao 17 de abril de 2009 celebrarase a XXVI Semana Galega de Filosofía en Pontevedra. Este ano o título é Filosofía e Educación.

Xa está aberto o prazo para enviar comunicacións. Prazo até o 31 de xaneiro de 2009.

Read more

Conclusións da XXV SGF: Filosofía e Utopía

Francisco Ramil, membro da Aula Castelao, presentou as conclusións da XXV Semana Galega de Filosofía.

Read more

XXV SGF: Inscrición PECHADA !!

En ningún caso é posíbel a matrícula no Auditorio de Caixanova durante a celebración da Semana.

O prazo de inscrición rematou o luns 17 de marzo de 2008.

O control de asistencia levarase a cabo diariamente no Auditorio.

XXV SGF: Comunicacións

Listado das comunicacións aceptadas.

Read more

XXV SGF: Programa

Xa podes ver aquí o programa da XXV SGF: Filosofía e Utopía.

Do 24 ao 28 de marzo de 2008, no Auditorio de Caixanova de Pontevedra.

XXV SGF: Presentación do Programa

A presentación pública dos Relatorios e do Programa de Actividades da Semana terá lugar o día 15 de febreiro ás 12 horas no Parador de Pontevedra.