XXVII SGF: Permisos

Lembrámoslle ao profesorado que o desexe que debe solicitar o permiso para asistir á SGF o antes posíbel, e como mínimo con quince días de antelación ao comezo do Congreso.

Lexislación: Circular Nº 3/98 da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e F.P.