A Aula Castelao de Filosofía comeza a preparación da nova Semana Galega de Filosofía para 2022

A Aula Castelao de Filosofía leva semanas estabelecendo os primeiros contactos coas relatoras e relatores da Galiza e de todo o mundo, a fin de confirmar o cartaz da que vai ser a XXXVIII Semana Galega de Filosofía, que se desenvolverán entre o 18 e o 22 de abril de 2022. Estas xornadas de debate filosófico traerán á cidade de Pontevedra, coma outros anos, a algunhas das persoas máis relevantes do pensamento crítico mundial. Inicialmente, se as condicións sanitarias o permiten, poderase acudir presencialmente ás devanditas xornadas, que se complementarán con emisións en directo e “en liña” de todos os relatorios, tal e como se levou a cabo na anterior edición. Con todo, haberá que agardar até unhas semanas antes para coñecer as medidas de distanciamento social e/ou cabida que se estabelecerán para o acceso ao Teatro Principal. Na nosa nova web haberá toda a posíbel información ao respecto.

Presentación da Aula Castelao de Filosofía

A Aula Castelao de Filosofía nace no ano 1983 co obxectivo de galeguizar o ensino da filosofía nas súas múltiples dimensións (lingua, contidos, recursos, debates etc). Preséntase dende unha concepción da educación que traspasa os valados das aulas e racha coa illamento do currículo a respecto da sociedade en que vivimos e tamén, xa que logo, traspasa as barreiras da propia materia para aplicar a perspectiva filosófica aos demais saberes.

O nome de Castelao, co que denominamos a nosa entidade, xa indica o pensamento que nos inspira. Un ideario que no eido da filosofía que nos ocupa tivo a súa concreción ao longo de máis de tres décadas de actividade nos seguintes tres eixos de traballo: unha filosofía intercultural, no noso compromiso coa defensa do ensino da filosofía, mesmo fora das aulas; unha filosofía popular, que conecte coas tradicións da historia do pensamento desbotadas e sobre todo asumindo a propia inserción nun pobo concreto, o galego, dende o cal reclamamos o seu recoñecemento coma interlocutor colectivo no diálogo internacional a través do cal tentamos esclarecer e resolver os debates que enfrontan e dividen a humanidade; e, finalmente, unha filosofía da liberación, dándolle voz a unha pluralidade de pensamentos, abertos a escoitar todas as opinións, optamos explicitamente por non esquecer os dominados. Comprometémonos pois coa nación asoballada, coa clase explotada, co sexo subordinado e con todas as vítimas das inxustizas do mundo en que vivimos para contribuír modestamente á súa liberación. Dende o respecto ao pluralismo que sempre temos presente, tentamos corrixir as desvantaxes desde as que se parten, para substituír o monólogo imperante polo diálogo útil para a emancipación.

XXXVII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA: “FILOSOFÍA E CIVILIZACIÓN DIXITAL”

A Aula Castelao de Filosofía preséntavos un ano máis unha nova edición da Semana Galega de Filosofía.

A XXXVII Semana Galega de Filosofía terá lugar na cidade de Pontevedra do 5 ao 9 de abril de 2021, baixo a epígrafe de “Filosofía e Civilización Dixital“.

Celebrarase no Teatro Principal da cidade de Pontevedra (rúa de Paio Gómez Chariño nº 6). A asistencia é aberta e gratuíta mais con aforo limitado e por estrita orde de chegada.

Todas as conferencias serán retransmitidas en liña e as relatoras e os relatores só estarán de xeito presencial no teatro a mañá do luns e todas as tardes da semana. O teatro permanecerá aberto para aquelas persoas que desexen asistir ás conferencias ben sexa retransmitidas na pantalla ou ben presencias, con aforo limitado, como quedou dito, de acordo co plan de continxencia fronte ao COVID-19 (que contén tamén entre outras medidas o uso de máscaras e xel desinfectante, o mantemento da distancia de seguridade e dunha correcta ventilación, a realización dun rexistro de participantes…).

Porén este ano a asistencia á SGF non será certificada como formación do profesorado nin como créditos ECTS homologados por mor das mudanzas introducidas no programa derivadas do actual contexto de pandemia.

May be an image of texto

Díptico_XXXVII_SGF

Revista_XXXVII_SGF