• SOLICITUDE DE COMUNICACIÓNS PARA A XXXVIII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA, FILOSOFÍA E CONTRAHEXEMONÍAS Dende a AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA desexamos anunciarvos a próxima celebración en Pontevedra da XXXVIII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA entre os días 18 e 22 de abril de 2022, co título de: Filosofía e Contrahexemonías Como en ocasións anteriores, solicitamos o envío de COMUNICACIÓNS relacionadas coa temática mencionada, que serán publicadas nas datas de celebración da Semana, con vistas á ampliación e enriquecemento das posibilidades de debate. As condicións que teñen que cumprir as comunicacións son as seguintes: Ter unha relación clara co tema da Semana. Estaren escritas en galego. Non sobrepasar as 300 liñas. Nunha folla á parte: título, nome das autoras, enderezo, número de teléfono e correo  electrónico se o tiver. Como inicio da comunicación: título, autoras e enderezo ou correo electrónico  para facer público. No caso de non cumprir as devanditas condicións, así como uns requisitos mínimos de argumentación, análise e pertinencia, as comunicacións serán rexeitadas. As comunicacións deben ser remitidas por correo electrónico enviando o documento como ficheiro adxunto ao enderezo: aula@aulacastelao.com A data límite para a recepción das comunicacións é o 31 DE XANEIRO DE 2022. >> Ver máis
  • XXXVII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA: “FILOSOFÍA E CIVILIZACIÓN DIXITAL” A Aula Castelao de Filosofía preséntavos un ano máis unha nova edición da Semana Galega de Filosofía. A XXXVII Semana Galega de Filosofía terá lugar na cidade de Pontevedra do 5 ao 9 de abril de 2021, baixo a epígrafe de “Filosofía e Civilización Dixital“. Celebrarase no Teatro Principal da cidade de Pontevedra (rúa de Paio Gómez Chariño nº 6). A asistencia é aberta e gratuíta mais con aforo limitado e por estrita orde de chegada. Todas as conferencias serán retransmitidas en liña e as relatoras e os relatores só estarán de xeito presencial no ... >> Ver máis
  • Cancelación da Semana Galega de Filosofía en 2020 e realización da mesma en 2021 co mesmo programa previsto A Aula Castelao de Filosofía acordou cancelar definitivamente a celebración da Semana Galega de Filosofía do presente ano. Vímonos obrigados a suspendela nas datas previstas e adiala para setembro por causa do estado de alarma. Mais, debido a que despois de rematado o actual curso académico e que as autoridades educativas acaban de estabelecer un protocolo moi cuestionado polo profesorado para o comezo das aulas á volta do verán, e dadas as advertencias das autoridades sanitarias sobre previsíbeis rebrotes do coronavirus logo das vacacións, consideramos que nesas circunstancias a realización da Semana de Filosofía en setembro non se podería levar a cabo coas garantías suficientes que fagan prever o seu normal desenvolvemento. Por todo isto, acordamos trasladar o programa previsto para esta XXXVII Semana Galega de Filosofía que leva por título “Filosofía e Civilización Dixital” para o vindeiro ano nas datas tradicionalmente estabelecidas (logo da Semana Santa, do 5 ao 9 de abril de 2021), agardando que se produza unha redución da incerteza en que hoxe nos movemos e unha consecución de máis seguridade, co fin de ofertar unhas xornadas de debate da maior calidade posíbel. >> Ver máis