VÍDEOS DA XXX SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA

Podes ollar os relatorios da XXX Semana Galega de Filosofía, “Filosofía e Memoria”, dende aquí: