Globalización e Cambio de Milenio (Xerais Universitaria, Vigo, 2001)

Máis info proximamente disponible.