Filosofía e Lingua (Laiovento, Santiago de Compostela, 1997)

Máis info proximamente disponible.