Xornada Simone de Beauvoir. O segundo sexo 50 anos despois

Facultade Ciencias da Educación (Pontevedra)