Teoría e Praxe (Vigo, 1984, 2ª ed. esgotada)

Máis info proximamente disponible