XXXVII Semana Galega de Filosofía


SOLICITUDE DE COMUNICACIÓNS PARA A XXXVIII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA, FILOSOFÍA E CONTRAHEXEMONÍAS

Dende a AULA CASTELAO DE FILOSOFÍA desexamos anunciarvos a próxima celebración en Pontevedra da XXXVIII SEMANA GALEGA DE FILOSOFÍA entre os días 18 e 22 de abril de 2022, co título de: Filosofía e Contrahexemonías Como en ocasións anteriores, solicitamos o envío de COMUNICACIÓNS relacionadas coa temática mencionada, que serán publicadas nas datas de celebración da Semana, con vistas á ampliación e enriquecemento das posibilidades de debate. As condicións que teñen que cumprir as comunicacións son as seguintes: Ter unha relación clara co tema da Semana. Estaren escritas en galego. Non sobrepasar as 300 liñas. Nunha folla á parte: título, nome das autoras, enderezo, número de teléfono e correo  electrónico se o tiver. Como inicio da comunicación: título, autoras e enderezo ou correo electrónico  para facer público. No caso de non cumprir as devanditas condicións, así como uns […]


Cancelación da Semana Galega de Filosofía en 2020 e realización da mesma en 2021 co mesmo programa previsto

A Aula Castelao de Filosofía acordou cancelar definitivamente a celebración da Semana Galega de Filosofía do presente ano. Vímonos obrigados a suspendela nas datas previstas e adiala para setembro por causa do estado de alarma. Mais, debido a que despois de rematado o actual curso académico e que as autoridades educativas acaban de estabelecer un protocolo moi cuestionado polo profesorado para o comezo das aulas á volta do verán, e dadas as advertencias das autoridades sanitarias sobre previsíbeis rebrotes do coronavirus logo das vacacións, consideramos que nesas circunstancias a realización da Semana de Filosofía en setembro non se podería levar a cabo coas garantías suficientes que fagan prever o seu normal desenvolvemento.

Por todo isto, acordamos trasladar o programa previsto para esta XXXVII Semana Galega de Filosofía que leva por título “Filosofía e Civilización Dixital” para o vindeiro ano nas datas tradicionalmente estabelecidas (logo da Semana Santa, do 5 ao 9 de abril de 2021), agardando que se produza unha redución da incerteza en que hoxe nos movemos e unha consecución de máis seguridade, co fin de ofertar unhas xornadas de debate da maior calidade posíbel.